Jacek - mentor, działacz społeczny, wizjoner, mówca inspiracyjny. Ukończył wydział Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w Finansach i Bankowości, ale ma na sercu rozwój edukacji w duchu wartości takich jak: odpowiedzialność, wzajemna pomoc, uczciwość, szacunek. Jest jednym z pionierów edukacji chrześcijańskiej w Polsce – jest prezesem Fundacji "Edukacja z Wartościami". Razem z żoną Anią prowadzą centrum edukacyjne "DANIEL". Organizują w Sejmie konferencje "Biznes z wartościami". Jacek jest założycielem i liderem Apostolskiego Ruchu Wiary.

Ania i Jacek prowadzą warsztaty dla małżeństw i narzeczonych, wydali także serię nauczań pt. "Czysty sex".