Magdalena i Wiesław są wykładowcami na rekolekcjach i konferencjach dla małżeństw i rodziców, na których prezentują model rodziny w oparciu o zasady Pisma Świętego. Obecnie są pracownikami Fundacji “En Arche”, której misją jest wspieranie wartości i inicjatyw chrześcijańskich.
Ich pasją jest praktyczne studiowanie Pisma Św. Swoją przygodę z Biblią rozpoczęli ponad 30 lat temu. Prowadzą rekolekcje, wykłady i seminaria odnoszące się do tematyki biblijnej, zarażając swoją pasją słuchaczy.
Zazwyczaj przemawiają razem, ale zdarza się im też występować indywidualnie. Szczególnie wtedy, gdy Magda prowadzi spotkania tylko dla kobiet, a Wiesław dla mężczyzn.

Wiesław ukończył wydział Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej. Magdalena jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponadto
- ukończyli dwuletnie Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego,
- przeszli szkolenie w Family Life Ministry w 1993 roku w Little Rock Arkansas USA
- ukończyli Instytut Studiów Biblijnych

Razem są współautorami podręcznika do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie p.t. "Zanim wybierzesz” a Magda jest autorką książek: “Kobieta warta królestwa”, “Klucze do pokoju”, “Wielka wędrówka” i “Cudowna przemiana”.
W ramach Służby Rodzinie a potem Fundacji “En Arche” od 1993 roku przeprowadzili ponad 250 razy szkolenia, warsztaty i rekolekcji z zakresu małżeństwa i rodziny, w różnych miejscach w Polsce, dla różnych grup odbiorców (małżonkowie, rodzice, nauczyciele.) [Także w Anglii i USA]. W szkoleniach tych łącznie wzięło udział ponad 10.000 osób.
Od ponad 20 lat systematycznie prowadzą też szkolenia dla narzeczonych w tym także od ponad kilkunastu lat według autorskiego programu. (W tych szkoleniach dla narzeczonych wzięło w sumie udział kilka tysięcy osób).
Systematycznie i doraźnie współpracują z różnymi grupami i wspólnotami prowadząc zajęcia o tematyce małżeńskiej, rodzinnej i biblijnej. (M.inn.:Domowy Kościół, Grupy Odnowy w Duchu Świętym, Rodzinne Świętowanie Niedzieli, Mężczyźni św. Józefa, ośrodki rekolekcyjne, szkoły i przedszkola katolickie... )

Prywatnie Magdalena i Wiesław są rodzicami trzech żonatych już synów i dziadkami siedmiorga wnucząt.